Auto MU Awaken v1.2

1. Cày clone
– Tự đăng nhập và chạy hoạt động cho acc clone
Tự đổi acc clone để chạy khi hoàn tất

2. Tính năng chính

– Làm nhiệm vụ Chính tuyến (tất cả level)
– Làm nhiệm vụ Ngày
– Làm nhiệm vụ Guild
– Làm nhiệm vụ Phó bản Exp
– Làm nhiệm vụ Thông thiên tháp
– Khiêu chiến Arena
– Làm nhiệm vụ Thu thập
– Làm nhiệm vụ Greendy Cave
– Tham gia hoạt động Devil Square
– Tham gia hoạt động Blood Castle
– Tham gia hoạt động Đường sinh tử
– Tham gia Phó bản ngày
– Tham gia lửa trại guild
– Tham gia thí luyện thiên sứ
– Tham gia thành thất lạc
– Tham gia Land Of Trail
– Tự động xin và nhận truyền công
– Đi train:
+ Đơn điểm
+ Đa điểm: tử vong chuyển bãi, tele nhanh đến điểm train
+ Tự cast skill hỗ trợ chủ động
+ Tự cắn x2 x3 khi đi train
– Tự quay lại điểm luyện khi bị đánh chết
– Train Tế đàn VIP 3 VIP 5
– Ghi nhớ tọa độ train yêu thích

3. Hỗ trợ
– Cướp lì xì nhanh
– Dọn rương khi rương đầy hoặc theo thời gian
– Tự động mua máu và mana khi hết
– Tự động trả lời NPC, bỏ qua giới thiệu…
– Hẹn giờ auto tự chạy các hoạt động liên hoàn (ở mục tính năng)
– Tự động đăng nhập nhân vật
– Tự đăng nhập lại khi mất kết nối
– Tự đăng nhập lại khi đăng nhập acc trên điện thoại
– Tự nhận thưởng năng động mỗi ngày
– Thông báo/SMS thông báo khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sự kiện trong game

4. Đặc trưng
– 100% Auto không đọc vào game, không bị khóa acc
– NPH không thể phát hiện việc sử dụng Auto MU Awaken
– Có thể auto nhiều acc cùng lúc, trong khi vẫn làm việc bình thường
– Giao diện trực quan quen thuộc của Auto L2R Pro và Auto VLTKM Pro
– Đặc biệt: Auto cực kỳ dễ dàng sử dụng